Tiedote: Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Sadex on siirtynyt ​mittaamaan asiakastyytyväisyyttä NPS-luvulla. Sadexin NPS on erinomainen 79.

Sadex Pirkkala

30.11.2018

Olemme siirtyneet mittaamaan asiakastyytyväisyyttä NPS-luvulla (Net Promoter Score). NPS on ainoa yleisesti hyväksytty tapa asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden mittaamiseen, koska se on yksinkertainen, nopea ja vakioitu luku, jonka vertailu onnistuu helposti. 

NPS-järjestelmä sekä mittaa asiakastyytyväisyyttä että selvittää, pitävätkö asiakkaamme yrityksestä niin paljon, että voisivat suositella sitä ystävilleen. NPS-luku voi vaihdella -100 ja 100:n välillä. Yleisesti ajatellaan, että positiivinen NPS-luku on hyvä ja yli 70 on erinomainen. 

Sadexilla on mitattu NPS:ää kesästä 2018 lähtien ja perustuen yli 2300 vastaukseen

NPS-lukumme on 79 (11/2020), joka kertoo erittäin korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Meiltä saat tutkitusti alan parasta palvelua!

Perinteisissä asiakastyytyväisyyskyselyissä on usein haasteena niiden vertailukelpoisuus ja todenmukaisuus. Komean oloisia ”98 % asiakkaistamme suosittelee” lukuja, joihin kannattaa suhtautua aina varauksella, saa tehtailtua halutessaan helpostikin. Useimmiten niiden pohjalla on erittäin suppea asiakaskysely sekä ajallisesti että määrällisesti ja laskentatapa on usein mitä sattuu. 

Meillä Sadexilla peräänkuulutetaan rehellisyyttä kaikessa toiminnassa. Asiakastyytyväisyyttä mittaamme jatkuvasti ja se on yksi tärkeimmistä yrityksemme toiminnan mittareista. Näistä syistä ilmoitammekin jatkossa asiakastyytyväisyytemme nimenomaan NPS-lukuna.