Aukaistavan poistumistikkaan usein kysytyt kysymykset

  • Mikä on Aukaistava poistumistikas?

    Aukaistava poistumistikas on laukaistavalla tikkaalla varustettu palotikas. Tikas on kotelomaisen rakenteensa ansiosta julkisivuissa lähes huomaamaton hätäpoistumistikas ja vaihtoehto perinteisille turvatikkaille. Aukaistava poistumistikas tarvitsee vain 125 mm leveän kiinnityspinnan, joten se voidaan asentaa myös haastavimpiin kohteisiin. Aukaistava poistumistikas aukeaa yläpäästä ja halutessa liitoskohdista sokalla, joten lapset ja muut asiattomat kiipeilijät eivät pääse tikkaille alhaaltapäin. 

  • Mitä on otettava huomioon Aukaistavan poistumistikkaan kiinnityksessä?

    Poistumistikas kiinnitetään ylimmästä kiinnikkeestä oikeaan korkeuteen pystysuoraan tasaiselle seinäpinnalle. Puuseinällä vähintään yhden kiinnityksen tulee olla runkopuun kohdalla. Tikkaan yläpään kiinnittämisen jälkeen tulee tarkistaa tikkaan ja seinän väliin jäävä tila painamalla tikkaita kevyesti seinää vasten. Jos väli on yli 3 mm, tulee kiinnityskohtien (3) ja seinän väliin asentaa säätöleyjä tarpeen mukaan. Säätölevyjen avulla estetään tikkaiden taipuminen muita kiinnikkeitä asennettaessa. Taipunut poistumistikas ei sulkeudu kunnolla, jolloin sen käyttö estyy.