Lapetikkaiden usein kysytyt kysymykset

 • Mihin lapetikasta tarvitaan?

  Lapetikkaita tarvitaan, jotta päästään turvallisesti esimerkiksi huoltamaan savupiippuja tai sähköisiä tuulettimia. Kulkutie huollettavalle kohteelle tulee olla mahdollisimman suora ja turvallinen. Määräysten mukaan rakennuksissa tulee olla kiinteät kulkuyhteydet kaikille huollettaville kohteille. Rakennusvalvonta vaatii kulkuyhteydet huollettaville kohteille muuttotarkastukseen mennessä.

 • Minkä mittainen lapetikkaan tulee olla?

  Lapetikkaan pituus määräytyy aina tapauskohtaisesti. Lapetikkasta mitoittaessa tulee kuitenkin huomioida, että kulku huollettaville kohteille on turvallista.

 • Miten lapetikas kiinnitetään?

  Lapetikkaat tulee kiinnittää aina vähintään ylä– ja alapäästä katon kantaviin rakenteisiin. Lumikuormarasituksen johdosta suosittelemme useamman kiinnikkeen kiinnittämistä kattorakenteisiin. Yli 8 m lapetikkaiden kiinnityksessä käytetään lisäkiinnikkeitä. Lapetikkaan jaloilla lapetikas tuetaan kattoa vasten. Tarkemmat ohjeet ks.lapetikkaiden asennusohje.

 • Milloin lapetikas tulee varustaa turvakaiteella?

  Lapetikas tulee varustaa turvakaiteella tai turvakiskolla yli kaksikerroksisissa rakennuksissa, joissa katon kaltevuus on enemmän kuin 1:1,5 (1,5 m matkalla katto nousee 1 m) tai jyrkempi tai harjakorkeus yli 9 metriä.

 • Voiko turvaköyttä kiinnittää lapetikkaaseen?

  Turvaköysi voidaan kiinnittää lapetikkaaseen, mikäli lapetikas on asennetut luokan 2 mukaan. Turvaköysi kiinnitetään tikkaan sivupaarteeseen tai puolaan. Turvaköyttä ei saa kiinnittää korokejalkoihin. Lapetikkaan asennusohjeemme ovat kaikki luokan 2 mukaisia.