• Milloin nousukisko vaaditaan?

    Seinätikas tulee varustaa nousukiskolla tai selkäsuojuksella aina, kun nousukorkeus ylittää 8 metriä (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2, kohta 5.2.2.).

  • Mitkä ovat nousukiskojärjestelmän rajoitukset käyttäjälle?

    Järjestelmään saa kiinnittäytyä 1 käyttäjä/nousuvaunu/nousukisko. Käyttäjän paino varusteineen on enimmillään 150 kg ja vähimmillään 40 kg. Kiinnittäydy nousuvaunuun standardin EN 361 mukaisella kokovaljaalla, jossa kiinnityspiste on edessä.

  • Miten nousukisko kiinnitetään?

    Järjestelmän puolakiinnitys on suunniteltu pyöreisiin 25 mm tikaspuoliin. Nousukiskon asennus vaatii tukevan, vähintään neljällä seinäjalkaparilla asennetun kiinteän seinätikkaan, joka täyttää Ympäristöministeriön laatiman ”Kattoturvatuotteet – Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot” –ohjeistuksen vaatimukset. Asennus voidaan suorittaa tikkaaseen, joka on enimmillään 15 asteen kulmassa eteenpäin. Keskelle seinätikasta ja kohtisuoraan ylöspäin asennettavan nousukiskojärjestelmän sivuttaiskaltevuus on +/- 2 astetta. Suosittelemme tekemään asennuksen esivalmistelut maassa kaikille kiskoille ennen varsinaista asennusta. Maassa esiasennettavilla jatkopaloilla ja puolakiinnikkeillä helpotat varsinaista asennusta. Voit tarvittaessa lyhentää alimmaksi tulevan kiskon.