TIETOSUOJASELOSTE

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeä

Tämä on Sadex Oy:n (jäljempänä ”Sadex”) henkilötietolain (1999/523) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Sadexille on tärkeää, että asiakkaamme tuntevat olonsa turvalliseksi vieraillessaan sivustollamme. Pidämme hyvää huolta kaikesta tiedosta, mitä asiakkaistamme keräämme tai saamme. Sadex on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsääsäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke kuvaa Sadexin henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt.

Meidän on kerättävä ja käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voisit käyttää palvelujamme. Tässä henkilötietojen suojauskäytännössä kerrotaan, miten käsittelemme, tallennamme ja käytämme henkilötietoja.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii:

Sadex Oy
Oikojankatu 6
33840 Tampere
Y-tunnus: 2254108-6

Kaikki kysymykset ja muut kommentit liittyen tietosuojakäytäntöihin tai tietosuojaan yleisesti pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteeseen info(a)sadex.fi.

Sadex verkkokaupan rekisteröityneenä käyttäjänä voitte muuttaa omia tietojanne kirjautumalla henkilökohtaisille sivuillenne.

Käyttäjän suostumus

Huomioittehan, että rekisteröitymällä verkkosivustollemme ja/tai tilaamalla tuotteitamme, annatte suostumuksenne tietojenne tallennukseen. Toimitetun tilauksen osalta tiedon säilytysvelvoite määräytyy kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on joko asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Sadexille antama toimeksianto tai Sadexin ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Sadexin asiakasrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Sadexin palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
 • Sadexin toiminnan, palvelujen ja maksamisen toteuttaminen sekä analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
 • Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
 • Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.

Mitä tietoja Sadex kerää ja säilyttää?

Sadex kerää ja käsittelee henkilötietojanne, kun teette tilauksen verkkokaupastamme, jätätte yhteydenotto-, soitto- tai tarjouspyynnön, rekisteröidytte sivustollamme www.sadex.fi ja/tai asiakassuhde perustuu Sadexille antamaanne toimeksiantoon tai Sadexin ja teidän väliseen sopimukseenne. 

Henkilötietoja käytetään tarjousten ja tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, asiakaspalvelun, liiketoiminnan ja verkkokaupan kehittämiseen, kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tarkoituksiin sekä analysointiin ja tilastointiin.

Keräämme tietoja vierailustanne myös evästeiden avulla. Lisätietoja evästeistä löydätte tämän tietosuojaselosteen lopusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä,  asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot

 • Tunnistautumistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
 • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite ja laskutustiedot
 • Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet, palautukset ja maksut
 • Maksutiedot, kuten valittu maksutapa ja maksuvälinetiedot
 • Sijaintitiedot palvelun lokalisointia varten (valuutat, toimitustavat)
 • Markkinointiviestiluvat
 • Yritysasiakkailla lisäksi organisaation tiedot
 • Käyttäjätunnus ja salasana verkkopalveluja varten

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

 • Analytiikkatiedot kuten verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot 
 • Asiakasviestinnän tiedot kuten tiedot viestilinkkien klikkauksista
 • Verkkosivu, jolta on siirrytty Sadexin verkkosivulle
 • Laitetunnisteet ja päätelaitetta koskevat tiedot kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
 • IP-osoite
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
 • Verkkokauppasessiotapahtumat, kuten ostoskorilisäykset

Vieraillessasi verkkosivustollamme vain hakeaksesi tietoja, keräämme ja käytämme tätä informaatiota vain muussa kuin henkilökohtaisessa muodossa. Tämä suoritetaan vierailusi hyväksymiseksi etsimillesi sivuille, vierailujen tilastoimiseksi ja verkkosivun käytön ja palveluiden parantamiseksi. Tallennamme IP-osoitteesi ainoastaan vierailusi ajaksi. Emme analysoi henkilöllisyyttäsi datan perusteella.

3. Tiedot ulkoisista tietolähteistä

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi sekä organisaatioihin liittyen muista ulkoisista lähteistä.

Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Sadex säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Sadex saattaa tallentaa eri toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi tietoa Sadexin palveluiden käytöstä. Sadex säilyttää palvelujen käytöstä havaitut ja johdetut tiedot erillään varsinaisesta henkilörekisteristä, jota käytetään käyttäjän tunnistamiseen.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta,  hävitetään tietoturvallisesti.

Luovutammeko henkilötietoja?

Sadex ei myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi Sadexin organisaation tai tytäryhtiöiden ulkopuolisille tahoille.

Sadex voi kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi Sadexiin ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:

1. Alihankkijat ja palveluntarjoajat

Sadex saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi siirretään Sadexin alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Sadexin palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Sadex voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottotietoyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Palveluntarjoajat eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muihin kuin tässä tietosuojalausekkeessa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa tietosuojaselosteissa kuvattuihin Sadexin määrittämiin tarkoituksiin. Sadex velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

2. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka palveluiden yleisten sopimusehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä palveluiden turvallisuuden takaamiseksi. Viranomaisille tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakastietoja voidaan siirtää asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten erikseen informoidulla tavalla.

Lisäksi voimme luovuttaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita, sekä tietoja laitealustatyypeistä, palveluhyödykkeiden käytöstä, klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneille kolmansille osapuolille avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, palveluita, kampanjoita ja/tai palveluiden käytettävyyttä ja kiinnostavuutta.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Kuka voi käsitellä henkilötietojani?

Sadex Oy:n työntekijöillä ja Sadex Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietoja eri käyttöoikeustasojen mukaisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla.

Sadexin järjestelmissä, joihin tieto on tallennettu, on eri käyttäjätasoja, joten käyttäjä saa työtehtävänsä edellyttämän ylläpito- tai selausoikeuden tietoihin. Kullakin määritellyllä käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.

Ovatko tietoni turvassa?

Henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme henkilötietojen suojaamisessa alan yleisiä teknisiä tietoturvaratkaisuja ja käyttöä kontrolloidaan käyttäjähallintaratkaisuilla.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kaikki maksutapahtumat salataan. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Sadex voi käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimuksilla ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön, tämän tietosuojalausekkeen ja mahdollisisten palvelukohtaisten tietosuojaselosteiden mukaisesti.

Niissä tilanteissa, joissa olemme luoneet sinulle salasanan (tai jonka olet itse luonut) saat pääsyn tiettyihin osiin sivustollamme, olet henkilökohtaisesti vastuussa salasanasi suojaamisesta ja huolellisesta säilyttämisestä. Älä luovuta salasanaasi ulkopuolisille ja pyri käyttämään mahdollisimman vahvaa salasanaa.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Miten käytämme evästeitä?

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. 

Sadex käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa, sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

Sivuillamme voi olla myös muita Sadexin ulkopuolisten toimijoiden komponentteja esimerkiksi yhteisöpalveluihin liittyen.

Evästeet sadex.fi sivustolla

Käytetyt evästeet voivat olla pitkä- tai lyhytkestoisia. Pitkäkestoiset evästeet pysyvät tallessa sille asetettuun aikarajaan asti. Pysyviä evästeitä käytetään mm. tukemaan kaupan toiminnallisuutta sekä sivuston sisäisen haun parantamiseen.

Lyhytaikaiset (ns. istuntokohtaiset) evästeet tallentuvat vain verkkosivustolla vierailun ajaksi käyttäjän laitteelle. Lyhytaikainen eväste häviää heti, kun verkkoselain suljetaan.

Kolmansien osapuolien käyttö sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme kävijätietojen analysointiin, markkinoinnin uudelleenkohdistamiseen ja bannerimainontaan sellaisten ulkopuolisten tahojen palveluja, jotka käyttävät sivustoillamme evästeitä. Tällaisia palveluntarjoajia ovat seuraavat tahot:

Google Analytics

Sadexin verkkosivustolla käytetään Google Analytics verkkoanalysointipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Evästeen tuottama tieto siitä, miten käytät verkkosivustoamme välitetään ja tallennetaan tavanomaisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle.

Lataamalla ja asentamalla seuraavan selainliitännäisen voit myös estää evästeiden tuottaman tiedon tallentamisen ja lähettämisen Google:lle liittyen verkkosivuston käyttöön (myös IP osoitteesi), sama pätee myös tietojesi jatkokäsittelyyn Googlen toimesta. Selainliitännäisen löydät: 

osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gb .

Lisätietoja liittyen käyttöehtoihin ja tietosuojaan löydät:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=en-uk

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Google AdWords

Sadexin verkkosivusto käyttää Google AdWords palvelua, Googlen tarjoamaa analysointipalvelua, sekä keskustelun seurantaa osana Google AdWords palvelua. Näin toimiessaan se asettaa evästeen keskustelun seurantaan (”konversioseuranta”) tietokoneesi kovalevylle (”konversio eväste”). Nämä evästeet vanhentuvat 30 päivässä eikä niitä käytetä henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos vierailet tietyillä sivuilla verkkosivullamme, voimme yhdessä Googlen kanssa havaita, että olet klikannut tiettyä mainosta ja tullut ohjatuksi tietylle verkkosivulle sen johdosta. Tiedot, joita kerätään näitä evästeitä varten tuottavat tilastoja AdWords asiakkaille, jotka käyttävät Keskustelun Seuranta- evästeitä (Konversioseuranta). Näistä tilastoista saamme tietoa käyttäjien kokonaismäärästä, jotka ovat klikanneet näytettyä mainosta Googlessa ja tulleet näin ohjatuksi verkkosivustolle, jolla keskustelun seuranta (konversioseuranta”) on käytössä.

Lisäinformaatiota käyttöehdoista ja tietosuojakäytännöistä löydät sivustolta http://www.google.co.uk/policies/technologies/ads/.

Käyttäessänne www.sadex.fi sivustoa annatte suostumuksenne, että voimme käyttää evästeitä edellä mainituin tavoin.

Google Signals

Olemme aktivoineet Google Signalsin Google Analyticsissa, mikä mahdollistaa laitteiden välisten toimintojen seurannan ja personoidun mainonnan. Tämä tarkoittaa, että keräämme tietoja, kuten sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja toiminnot sivustollamme, jotta voimme mukauttaa mainoksiamme ja palveluitamme paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tietoja kerätään vain, jos käyttäjä on hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tilillään ja markkinointievästeiden asettamisen verkkosivuilla. Säilytettävät tiedot ovat aina yhteenvetoja ja anonyymejä.

Google Signals auttaa meitä arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä, toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin, jotta voimme optimoida ja mukauttaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä data vanhenee oletuksena 26 kuukauden kuluttua. Käyttäjät voivat hallinnoida tai poistaa tietojaan Google-tilillään sekä muuttaa suostumustaan personoituun mainontaan Google-tilin asetuksissa.

Sosiaalisen median liitännäiset

Verkkosivustomme käyttää Facebookin sosiaalisen median liitännäisiä (”plug-ins”). Nämä palvelut tarjoaa Facebook, Inc. (”Palveluntarjoaja"). Facebook on yhtiön Facebook Inc. palvelu, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Löydät yhteenvedon Facebookin liitännäisistä ja niiden esiintymisestä osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Sähköpostimarkkinointi

Käytämme ActiveCampaign-sähköpostipalvelua markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä. ActiveCampaignille siirretään käyttäjän antamat tiedot sekä tarpeellisilta osin markkinointiin liittyviä tietoja. Nämä tiedot voivat olla henkilön itsensä lisäksi peräisin henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. ActiveCampaign on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja AcriveCampaign kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisätietoa ActiveCampaignin sivuilla: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/

Tietojen keruusta kieltäytyminen

Voit lopettaa evästeisiin perustuvan tietojen keräämisen milloin tahansa säätämällä selainasetuksia tai peruuttamalla keräysluvan kolmansien osapuolten sivuilla (lisätietoja on alla olevassa taulukossa). Huomaa, että jotkin sivustomme ominaisuudet edellyttävät evästeiden käyttöä. Evästeasetuksia käsitteleviä ja niiden muuttamisessa auttavia sivustoja on paljon, kuten aboutcookies.org.

Keräämme joitakin tietoja evästeiden kautta yllä kuvatulla tavalla seuraavien palveluntarjoajien avulla. Jos et halua poistaa evästeiden seurantaa käytöstä kokonaan (selainasetuksista), voit peruuttaa luvan yksittäisiltä kolmansilta osapuolilta alla olevista linkeistä.

Evästeen toimittaja

Evästeen käyttötarkoitus

Tietojen keruusta kieltäytyminen

Facebook Custom Audiences

Asiaankuuluvien mainosten toimittaminen

Tietojen keruusta kieltäytyminen

Google AdWords

Asiaankuuluvien mainosten toimittaminen

Tietojen keruusta kieltäytyminen

Google Analytics

Sivuston tietojen mittaaminen ja kehittäminen

Tietojen keruusta kieltäytyminen

Huomaa, että nämä kieltomekanisimit toimivat selaimeen asetettavien evästeiden avulla. Tämän takia evästeiden käytön on oltava sallittu selaimessa, jotta näitä asetuksia voidaan käyttää. Jos poistat tai tyhjennät evästeet tai vaihdat käyttämääsi selainta, nämä asetukset on määritettävä uudelleen.

Sinun oikeutesi

Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia henkilötietojasi koskien, ja voit saattaa nämä voimaan ottamalla meihin yhteyttä. Kuvaamme niitä lyhyesti alla.

Sinulla on aina oikeus:

 1. tutustua henkilötietoihisi ("oikeus saada pääsy tietoihin”)
 2. pyytää, että oikaisemme ("oikeus pyytää oikaisemista”) tai päivitämme tiedot
 3. poistamme ("oikeus tietojen poistamiseen”) tiettyjä tietoja (muu tieto kuin sellainen, jota meidän on lain perusteella säilytettävä tai jota tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi tai lakisääteisten vaatimusten voimaansaattamiseksi tai tällaisia vaatimuksia vastaan puolustautumiseksi). Tiedot poistetaan sillä edellytyksellä, ettei sinun ja Sadexin väliseen asiakassuhteeseen liity mitään keskeneräisiä taloudellisia tai juridisia kysymyksiä (esimerkiksi maksamattomia laskuja) ja ettei Sadexilla ole lakisääteistä velvollisuutta käsitellä tietoja tai muuta laillista perustetta tietojen käsittelyyn.
 4. tietyissä tilanteissa pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan ("oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista”)
 5. vastustaa sellaista harjoittamaamme tietojenkäsittelyä, joka perustuu lailliseen perusteeseen "meidän oikeutettu etumme" ("oikeus vastustaa käsittelyä"
 6. saada pääsy niihin sinua koskeviin tietoihin, joita käsittelemme jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa, ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän sitä estämättä (sillä edellytyksellä, että saamme tiedot sinulta täyttääksemme sopimuksemme ja että käsittelemme tietoja automaattisesti) ("oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen").

Tiedustelut ja valitukset

Jos haluat käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistasi tai jos sinulla on kysyttävää hallussamme olevista henkilötiedoistasi tai tästä henkilötietojen suojauskäytännöstä, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. 

Pyynnöt tulee tehdä allekirjoitettuna osoitteeseen: webmaster@sadex.fi tai kirjalliset pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: Sadex Oy, Tietosuoja, Oikojankatu 6, 33840 Pirkkala.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Sadex Oy:n asiakasrekisterin henkilötietoja.

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, ota yhteyttä, niin teemme parhaamme tilanteen korjaamiseksi. Yksityisyytesi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja pyrimme aina suojaamaan henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla. Jos kuitenkin olet sitä mieltä, ettemme ole onnistuneet tässä, muistathan, että sinulla on myös oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle tai mahdolliselle muulle myöhemmin määrättävälle viranomaiselle.

Sadexin oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Sadex kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. 

Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.