Markkinoiden turvallisimmat tikkaat kaikkiin kohteisiin

Luotettavaan ja varmaan kulkuun

Seinätikkaiden usein kysytyt kysymykset

 • Milloin tarvitsen seinätikkaat?

  Tikkaita tarvitaan, jotta päästään turvallisesti nousemaan katolle suorittamaan huoltotöitä. Tikkaita käytetään myös rakennettaessa hätäpoistumisteitä. Määräysten mukaan rakennuksissa tulee olla kiinteät talotikkaat ja kaikille huollettaville kohteille pitää päästä kiinteitä kulkuteitä pitkin. Rakennusvalvonta vaatii talotikkaat rakennukseen muuttotarkastukseen mennessä.

 • Minkä mukaan seinätikkkaan väri valitaan?

  Tikkaiden väri valitaan yleensä sadevesijärjestelmän värien mukaan. Väriä valittaessa huomioidaan myös vesikaton ja ikkunoiden värit.

 • Minne seinätikas on hyvä asentaa?

  Seinätikkaat suositellaan asennettavaksi aina talon päätyyn, jolloin tikkaat eivät ole alttiina lumen rasitukselle. Mikäli tikkaat asennetaan lappeen puolelle, suosittelemme lisäksi lumiesteiden asennusta. Lumieste estää lumen painosta johtuvan tikkaiden irtoamisen. Tikkaat eivät voi toimi lumiesteenä. Seinätikkaan sijoittelua suunnittellessa on hyvä ottaa huomioon myös ulkonäölliset seikat.

 • Miten seinätikkaat/talotikkaat mitoitetaan?
 • Mitä on otettava huomioon seinätikkaan kiinnityksessä?

  Tikkaiden tulee kestää 2,6 kN:n (n. 265 kg) pystysuuntainen testikuorma ja 0,5 kN:n (n. 50 kg) vaakasuuntainen testikuorma. Tikas tulee kiinnittää ylimmistä jaloista tukevasti räystääseen räystästuilla, mikäli tikkaan jalan pituus seinästä ylittää 400 mm.

  Kiinnitys seinään:

  • Puurakenteisissa taloissa käytetään pintakiinnitystä ruuveilla, ja aina kun mahdollista, kiinnitetään jalat runkorakenteisiin saakka.
  • Tiiliseinässä suositellaan jalan asentamista runkoon ennen muurausta. Tiiliseinässä voidaan käyttää myös pintakiinnitystä, kunhan varmistetaan kiinnikkeen ja seinän riittävä pitävyys.
  • Betoniseinässä tikkaat kiinnitetään proppaamalla betoniin riittävän lujalla kiinnikkeellä.
  • Eristerappausseinässä seinäjalat kiinnitetään aina runkorakenteisiin saakka.
  • Peltielementtiseinässä kiinnitys tehdään sille tarkoitetulla seinätikkaan kiinnityslevyllä.

 • Mitä tulee huomioida seinätikkaiden/talotikkaiden asennuksessa?

  Tikkaiden alaosa tulee asentaa niin, että alin puola jää 1 metrin korkeudelle maanpinnasta. Tällä vaikeutetaan lasten kiipeämistä tikkaille. Mikäli omaa kiipeämistä halutaan helpottaa, suosittelemme asennettavaksi liukuvaa alaosaa tikkaaseen.

  Tikkaat suositellaan asennettavaksi aina talon päätyyn, jolloin ne eivät ole alttiina lumen rasitukselle. Mikäli tikkaat asennetaan lappeen puolelle, suosittelemme asentamaan lumiesteet varmistamaan, että lumi ei paina tikkaita irti. Tikkaat eivät voi toimia lumiesteenä. 

  Tikkaiden yläkaaret pitää saada aina tukeviksi. Yleensä yläkaaret kiinnitetään lapetikkaaseen tai kattosiltaan. Mikäli näitä tuotteita ei asenneta, suosittelemme asentamaan yläkaarten tukikaaret, joiden avulla yläkaaret saadaan tukeviksi, ilman että vesikattoon tarvitsee tehdä reikiä. 

  Seinätikkaat, joiden nousukorkeus on 8 m tai sen yli, on varustettava nousukiskolla tai selkäsuojuksella.

 • Minne seinätikkaiden yläkaaret kiinnitetään?

  Yläkaaret kiinnittetään lapetikkaaseen tai kattosiltaan. Muulloin suosittelemme käyttämään seinätikkaan paluukaaria. Paluukaaria käytettäessä yläkaaret ovat tukevat eikä vesikattoon tarvitse tehdä reikiä.

 • Milloin tikkaan jalat asennetaan etukäteen?

  Seinätikkaan jalat asennetaan etukäteen, kun jalat halutaan kiinnittää tukevasti eristerappaus- tai tiilivuorattuun seinään. 

 • Milloin käytetään tikkaan kiinnityslevyä?

  Kiinnityslevyä käytetään peltielementtiseinään tai mikäli halutaan kiinnittää tikkaiden jalat rakennuksen runkoon tiiliverhouksen ja eristerappauksen taakse. Kiinnityslevyn avulla tikkaan jalat saadaan kiinnitettyä tukevasti. 

 • Mitä tehdä, jos seinätikkaan alaosa on haitallisesti tiellä?

  Seinätikkaan alaosa saadaan pois tieltä liukutikkaan tai kääntyvän alaosan avulla. Tällöin alin puola saadaan nostettua noin 2000 mm korkeuteen. Liukutikasta tai kääntyvää alaosaa käytettäessä alin puola laskeutuu noin 800 mm etäisyydelle maasta.

 • Miten estetään lasten kiipeäminen seinätikkaille?

  Seinä- eli talotikkaisiin on saatavilla kiipeilyesteitä estämään lasten kiipeäminen katolle. Kiipeilyesteitä on kahta eri mallia: saranamallinen este ja pois nostettava kiipeilyestelevy. Kiipeäminen voidaan estää myös seinätikkaan kääntyvällä alaosalla tai liukutikkaalla, joissa alin puola tulee noin 2000 mm korkeuteen maasta.