Vaakakiskojen usein kysytyt kysymykset

 • Milloin vaakakiskoa tarvitaan?

  Kattosilta tulee varustaa vaaka- eli turvakiskolla tai vähintään 1100 mm korkealla avokaiteella, jos talo on yli kaksikerroksinen ja katon jyrkkyys on 1:1,5 (1,5 m matkalla katto nousee 1 m) tai jyrkempi.

 • Miten vaakakisko kiinnitetään?

  Vaakakisko kiinnitetään kattosiltaan tuotepakettiin kuuluvilla kiinnitysruuveilla. Vaakakisko voidaan kiinnittää myös sellaisenaan kiinteästi esimerkiksi seinärakenteisiin, mikäli kisko saadaan kiinnitettyä standardissa määritettyjen lujuuksien ja valmistajan laatiman asennusohjeen mukaan. 

  Tiilikatto: Mikäli tiilikatolla kattosiltaan kiinnitetään vaakakisko tai köysikiinnike on kattosillan apupuun kiinnitys varmistettava lisäkiinnityksellä.

 • Mitkä ovat vaakakiskon painorajat?

  Vaakavaunuun saa kiinnittäytyä kerralla yksi käyttäjä, jonka massa varusteineen saa olla enintään 150 kg. Vaakakiskojärjestelmän staattisen kuorman kesto on 1223 kg ja dynaamisen, putoavan kappaleen kuorman kesto on 100/300 kg. 

 • Miten turvaköysi kiinnitetään vaakakiskoon?

  Turvaköyden kiinnityspisteitä ovat vaakakiskossa eli turvakiskossa mukana kulkeva vaakavaunu ja kattosillan reunaan asennettava köysikiinnike. Vaakavaunussa ja köysikiinnikkeessä on joustovaimennus mahdollisesta putoamisesta aiheutuvan äkkipysäyksen pehmentämiseksi. Turvaköytenä voidaan käyttää ainoastaan EN 359 tyyppihyväksyttyjä turvaköysiä.