Arvostatko riittävästi sadevesijärjestelmää?

Lue asiantuntijan vinkit, miten erityisesti taloyhtiöt pääsisivät ennakoinnilla säästöihin.

Raustaskouru Huolto

Puutteelliset sadevesijärjestelmät aiheuttavat merkittäviä ongelmia taloyhtiöissä. Yleisellä tasolla suurin haitta on, ettei sadevesijärjestelmän merkitystä ymmärretä, joten järjestelmä laiminlyödään suunnittelusta alkaen. Myöhemmin paljastuvat puutteet ja niiden seuraukset voivat kuitenkin tulla kalliiksi. Nämä ongelmat olisivat kuitenkin ennakoitavissa.

Alimitoitettu sadevesijärjestelmä merkittävä ongelma

Puutteelliset sadevesijärjestelmät saattavat aiheuttaa päänvaivaa taloyhtiöissä. Yleisin ongelma on alimitoitettu sadevesijärjestelmä. Urakoitsijalle tai työn tilaajalle on voinut tulla houkutus säästää rakennusaikana niin sanotusti väärässä paikassa. Kourujen kaatomatkoista on tehty liian pitkiä ja syöksyjä on liian vähän, mikä aiheuttaa ongelmia kaadon suhteen. Tällöin järjestelmä menee helposti tukkoon sekä tulvii yli.

Kourutoimittajan vastuulla onkin suunnitella oikein mitoitettu sadevesijärjestelmä ja rakentajan tulee kantaa vastuu siitä, ettei säästösyistä rakenneta alimitoitettua järjestelmää. Mikäli näistä oiotaan, taakan kantaa taloyhtiö, jonka ongelmat kohdistuvat isännöitsijälle. Korjaustyöt saattavat tulla myöhemmin taloyhtiölle yllättävänkin kalliiksi. Sadevesijärjestelmien suhteen onkin syytä muistaa, että ongelmat tulevat viiveellä ja kertaantuvat vuosien myötä. Pahimmillaan puutteellinen tai toimimaton sadevesijärjestelmä voi tarkoittaa veden pääsemistä rakenteisiin ja siitä seuraavia moninaisia kosteusvaurioita ja -haittoja.

Alimitoitetut sadevesijärjestelmät eivät kuitenkaan johdu pelkästään säästösyistä. Markkinoilla on edelleen toimittajia, jotka eivät kanna vastuutaan oikean kokoisenn järjestelmän suunnittelusta ja asentamisesta. Nämä toimittajat tarjoavat yhtä kourukokoa kaikkiin kohteisiin. Todellisuudessa sadevesikourun koko tulee laskea ja mitoittaa aina kohteen mukaan, jotta ongelmilta vältytään. RT-kortisto, joka ohjaa rakentamista myös sadevesijärjestelmissä, tarjoaa selkeät mitoitusohjeet sadevesijärjestelmien rakentamiseen. Sadevesijärjestelmän toimittajan ei pitäisi koskaan tarjota tuotettaan tuntematta perinpohjaisesti mitoitusperiaatteita. Taloyhtiön onkin vaadittava sadevesijärjestelmän toimittajalta selkeät perustelut siitä, miten järjestelmä on suunniteltu ja mitoitettu. 

Laiminlyödyt huoltotyöt tulevat kalliiksi

Räystäällä on syytä käydä säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Puhdistuksen lisäksi on syytä tarkistaa, että vesi kulkee oikeaan suuntaan ja että kourujen materiaalit sekä kiinnitykset ovat kunnossa. Valitettavan usein taloyhtiöissä puhdistetaan vaakakourut, mutta pystysyöksyt jätetään puhdistamatta. Säännöllisen ja kattavan huollon myötä sadevesijärjestelmän kunnosta pysytään ajan tasalla. Mikäli huoltotyöt laiminlyödään, ei havaita tiensä päähän tullutta tai tukkeutunutta järjestelmää. Kouru voi olla pahimmassa tapauksessa puhki, jolloin vesi pääsee valumaan talon ulkoseinille ja rakenteisiin aiheuttaen vahinkoa. 

Eikö sadevesijärjestelmä toimi vai vuotaako katto?

Puutteellinen sadevesijärjestelmä ja vuotava vesikatto ovat kaksi merkittävää ongelmien aiheuttajaa taloyhtiöissä. Taloyhtiöiden vesikatto-ongelmat havaitaan perinteisesti vasta, kun vesi vuotaa sadevesikourun takaa. Äkkiseltään vaikuttaisi, ettei sadevesijärjestelmä toimi, mutta todellisuudessa syy tämänkaltaiseen ongelmaan löytyykin usein vesikatosta tai pettäneistä räystäsrakenteista. Valitettavasti vahinko on kuitenkin jo tapahtunut.

Vesikattojen suurimmat ongelmat johtuvat huonosti tehdystä tai tiensä päähän tulleesta katosta. Myös kattojen pesut ja puhdistukset laiminlyödään, jolloin katon pinnoitus kärsii ja katon käyttöikä vähenee. Vesikaton vuodon voi aiheuttaa esimerkiksi läpivienti, joka on pettänyt tai naulakiinnitteinen peltikatto, jonka naulat ovat nousseet ylös. Aluskatteen puuttuessa vesi pääsee suoraan asuntoihin aiheuttaen merkittävää vahinkoa.

Laiminlyöty huolto ja puutteelliset kattoturvatuotteet johtavat siihen, ettei katon ongelmia havaita ajoissa. Kun katolla ei ole kiinteitä kulkuteitä, joita huoltomiehet ja asukkaat voivat käyttää, katolla ei tule käytyä. Onkin ensiarvoisen tärkeää järjestää katolle helppo ja turvallinen kulkutie, jolloin katolla tulee käytyä ja riskikohdat havaitaan riittävän ajoissa.

Ennakoinnilla säästöihin

Vuotavan vesikaton ja sadevesijärjestelmän ongelmilta voidaan tuskin koskaan täysin välttyä, mutta hyvällä ennakkotiedolla, suunnittelulla ja säännöllisillä huoltotöillä saavutetaan kuitenkin merkittäviä kustannussäästöjä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää ammattitaitoisen ja vastuullisen katon tai sadevesijärjestelmän toimittajan valintaan, eikä väärässä paikassa säästäminen kannata pitkällä tähtäimellä.

Sadexilla markkinoiden laajin vesikouruvalikoima

Mikäli etsit luotettavaa sadevesijärjestelmätoimittajaa käänny Sadexin puoleen. Me asennamme kestävät, luotettavat sekä määräystenmukaiset sadevesijärjestelmä-, tikas- ja kattoturvaratkaisut niin omakotitaloihin kuin taloyhtiöihin. Sadexilla asiakkaan ei tarvitse olla asiantuntija vaan saat käyttöösi vuosikymmenien kokemuksemme, joka takaa sinulle parhaan mahdollisen kokonaisuuden niin teknisyyden kuin visuaalisuuden osalta. 

Asiantuntevuuden lisäksi tarjoamme markkinoiden kattavimman sadevesikouruvalikoiman. Tuotevalikoimaamme hiljattain lisätyn 180 mm kourun ansiosta Sadex on ainoa toimittaja, joka pystyy täyttämään isojenkin kohteiden sadevesijärjestelmät RT-kortin mukaisesti.


– Ville Kukkonen, myyntijohtaja Sadex Oy