Pisko SafeGrip ja pidot paranee!

Uusi Pisko SafeGrip tikas vähentää liukastumisvaaran minimiin

Turvallinen Tikas Nuohooja Katolla

Liukkaat tikkaat ovat vakava turvallisuusriski varsinkin nuohoojille ja kattoalan ammattilaisille. Tämän vuoksi standardi EN 12951 vaatii, että tikkaan askelmat tai puolat tulee olla siten muotoillut, että henkilöiden liukastuminen pyritään estämään. Suomen johtava kattoturvavalmistaja Piristeel Oy on kehittänyt tikkaan, jonka pito-ominaisuudet ja käyttömukavuus ovat huippuluokkaa. Tikas on korvannut Sadexilla perinteiset sileäpuolaiset tikkaat. 

Kyseessä on ainutlaatuinen tuote, joka ainoana kotimaisena tikkaana täyttää kaikki vaaditut standardit ja suositukset.
– Jaakko Piri, Piristeel Oy

Piristeelin markkinointijohtaja Jaakko Piri kommentoi SafeGrip tikkaan lanseerausta seuraavasti: ”Oletuskin oli, että karheapintaisen tikkaan kysyntä on suuri. Kyseessä on ainutlaatuinen tuote, joka ainoana kotimaisena tikkaana täyttää kaikki vaaditut standardit ja suositukset”. 

Parannetaan työturvallisuutta

Nuohoojista yli 10 % kokee työuransa aikana vakavan työtapaturman ja lievempiä tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita on sitäkin enemmän. Nyt näitä tapaturmia voidaan SafeGrip teknologian myötävaikutuksella vähentää merkittävästi. ”Tikkaat liukkaaksi tekevä aamukaste on varsinainen nuohoojan kirous. Liukastumisvaaraa lisää myös pöly, vesisade ja talvella erityisesti jää”, kertoo Piri. SafeGrip tikkaan pitoa lisäävässä tuotedesignissa konkretisoituu Piristeelin intohimo ja ydinosaaminen - jatkuva kattoturvallisuuden ja kattoammattilaisten työturvallisuuden parantaminen.

SafeGrip tikkaan mekaanisella karhennuksella tuplapito

Pisko SafeGrip tikkaan pito-ominaisuuksia testattiin VTT:n valvonnassa toukokuussa 2018. Testissä verrattiin sileäpintaisen tikkaan ja Pisko SafeGrip tikkaan kitkaominaisuuksia eri olosuhteissa. Testin tuloksena todetaan, että kuivalla säällä SafeGrip tikkaan pito on merkittävästi parempi ja haastavissa olosuhteissa päästään yli 100 prosenttia parempaan pitoon verrattuna sileään tikaspintaan. Merkittävää on, että SafeGrip tikkaiden pito märissä olosuhteissa on parempi kuin sileäpuolaisen tikkaan pito kuivana ja puhtaana. Vertailutestistä on saatavana testausraportti VTT-S-02719-18.

Ruotsissa sileäpuolaisia tikkaita ei hyväksytä, miksi Suomessa pitäisi ottaa enemmän riskejä?
– Jaakko Piri, Piristeel Oy

Tikasturvallisuus ja tapaturmien ehkäisy koskee kaikkia taloyhtiöitä ja kiinteistön omistajia. SafeGrip tikkaita löytyy Sadexilta seinä-, lape- sekä palotikkaina ja saatavilla on kaikki katto- ja julkisivuvärit. ”Esimerkiksi Ruotsissa sileäpuolaisia tikkaita ei hyväksytä, miksi Suomessa pitäisi ottaa enemmän riskejä?”, Piri kyseenalaistaa ja lopettaa: ”Pisko SafeGrip tikkaat täyttävät kaikki standardit ja suositukset, ainoina Suomessa”.