Sadex on Suomen 9. paras työpaikka!

Kattoalan yritys haluaa näyttää suuntaa koko rakennusalalle

Sadex Parhaat Tyopaikat 2021

Sadex Oy on valittu Suomen 9. parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work©-instituutin tutkimuksessa keskisuurten yritysten sarjassa. Rakennusalan paras työpaikka on rakennettu vahvaan luottamukseen perustuvalla yrityskulttuurilla ja se haluaa toimia esimerkkinä kaltaisilleen perinteisten alojen yrityksille.

Rakennusalan mainetta parantamassa

Sadex Oy on neljän veljeksen vuonna 2009 perustama, sadevedenohjaukseen ja kattoturvaan keskittynyt kasvuyritys, joka perustettiin tietoisesti viemään rakennusalan mainetta eteenpäin asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessa. ”Halusimme pitkään alalla työskennelleinä luoda työpaikan, jossa porukka tekee töitä sekä ammattiylpeydellä että hyvällä fiiliksellä niin, että se näkyy myös asiakkaille päin.” toimitusjohtaja Marko Kukkonen toteaa. Tässä Sadex onkin yli kymmenen vuoden taipaleellaan onnistunut, ja se valittiin nyt kokoluokassaan Suomen 9. parhaaksi työpaikaksi.

”Olen ylpeä koko henkilökunnastamme, jota tuntuu yhdistävän periksiantamaton halu toimia ammattimaisesti ja asiakkaan parhaaksi.” Marko Kukkonen kertoo. ”Haluamme omalla esimerkillämme näyttää koko rakennusalalle, että myös perinteisten toimialojen toimijat voivat olla niin loistavia työpaikkoja kuin vastuullisia ja luotettavia palveluntuottajia.”

”Sadex on perinteisten alojen harvinaisuus, sillä pitkästä aikaa rakennusalan organisaatio nousee mukaan Suomen Parhaat Työpaikat -listalle. Sadex nousikin hienosti jo ensimmäisenä tutkimusvuotenaan keskisuurten organisaatioiden listalle. Henkilöstötutkimuksessa nousi erityisesti esille Sadexin välittämisen ja ylpeyden kulttuuri. Yrityksen työntekijät kokevat heidän työpanoksensa olevan tärkeä ja uskovat vahvasti siihen, että johto vie yritystä pitkäjänteisesti eteenpäin. Sadexin henkilöstö kokee, että yrityskulttuurin kehittäminen on organisaatiossa tärkeässä roolissa, eikä liene ihme, että 98% työntekijöistä kokee, että Sadex on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.” Great Place to Work Finlandin toimitusjohtaja Katriina Grönqvist kommentoi.

Jopa 98% Sadexin työntekijöistä kokee, että Sadex on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.
Katriina Grönqvist, toimitusjohtaja, Great Place to Work Finland

Ainutlaatuinen yrityskulttuuri kumpuaa hyvästä arvopohjasta

Rakennusalan toimijoiden tavoin myös Sadexin liiketoiminta on vahvasti sidottu henkilökunnan ammattitaitoon ja heidän tuottamaansa palveluun. ”Meille on ollut yrityksen perustamisesta asti selvää, että voimme onnistua vain panostamalla Sadexin kulttuuriin, vahvaan yhteishenkeen ja kykyymme palvella asiakkaita.” kertoo myyntijohtaja Ville Kukkonen, yksi perustajista. ”Olemmekin pyrkineet alusta asti luomaan työyhteisön, jossa porukan kesken vallitsee vahva luottamus ja ilmapiiri on avoin suoralle keskustelulle.”

Sadexin johtamisessa on pidetty tärkeänä periaatteena koko työyhteisön osallistaminen yrityksen kehitykseen. Yksiköt kokoontuvatkin kuukausittain saman pöydän äärelle, jossa jokaisella on mahdollisuus antaa toisilleen palautetta ja osallistua päätöksentekoon. Vuotuisilla Sadex-päivillä muun muassa yrityksen arvot on määritelty yhdessä koko henkilökunnan voimin. ”Kun porukka sai olla mukana tiivistämässä olemassa olevaa toimintatapaamme arvoiksi, lujittuivat ne kiinteästi osaksi arjen tekemistä ja päätöksentekoamme.” Ville Kukkonen kiteyttää. ”Pystyimme tämän jälkeen yrityksen sisäisessä keskustelussa peilaamaan kaikkea toimintaamme ja valintojamme yhteisesti sovittuihin arvoihin. Asiakkaiden suuntaan se on puolestaan näkynyt yhtenäisenä toimintamallina, esimerkiksi rehellisyytenä niin hinnoittelussa kuin mahdollisten reklamaatiotapausten hoitamisessa.”

Yrityskulttuurin johtamisen on oltava yritysjohdon kehitystyön keskiössä

Sadexilla kestävää yrityskulttuuria luodaan systemaattisella ja vahvaan arvopohjaan nojautuvalla johtamisella. ”Great Place to Work -tutkimus osoitti, että luottamus johtoon ja henkilöstön ottaminen mukaan kehitykseen koetaan tärkeämmiksi asioiksi kuin yksittäiset henkilökohtaiset edut.” kertoo Ville Kukkonen. ”Sadex sai tutkimuksessa henkilöstöltä eniten kiitosta siitä, että täällä jokaisen työpanos koetaan tärkeäksi, työstä koetaan ylpeyttä ja johdon toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi.”

Marko Kukkonen korostaa yrityskulttuurin johtamisen olevan jatkuvaa työtä, jonka on oltava yritysjohdon kehitystyön keskiössä. ”Great Place to Work -tutkimus antoi meille selkeät suuntaviivat siihen, mitä asioita meidän tulisi yrityksen johtamisessa vaalia ja mitä puolestaan kehittää. Visiomme on olla rakennusalan paras työpaikka ja yhteistyökumppani. Sijoitus Suomen 9. parhaaksi työpaikaksi voitto merkitsee meille erityisesti sitä, että olemme tehneet tähän asti paljon oikeita asioita.”

Annetaan vastuuta, luotetaan jokaisen tekemään työhön ja arvostetaan työtekijän tekemää työtä. Sadexin yrityksen johdosta voisi muutkin ottaa mallia. Hymyssä suin saa lähteä aamulla töihin.
Työntekijän palaute Great Place to Work -tutkimuksessa

Miten Parhaat Työpaikat valitaan?

Great Place to Work© on yli 60 maassa toimiva työntekijäkokemusta tutkiva instituutti, jolla on 30 vuoden kokemus organisaatioiden vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisesta. Great Place to Work© - sertifiointi on maailmanlaajuinen ja arvostettu tunnustus työpaikasta, jossa työntekijät kokevat yrityskulttuurin hyväksi ja luottamukseen perustuvaksi. Sertifioinnin saaneet yritykset voivat hakea vuosittain mukaan Parhaat Työpaikat kilpailuun.

Sijoitus Parhaat Työpaikat -tutkimuksessa määräytyy henkilöstötutkimuksen sekä Great Place to Work©-instituutin tekemän kulttuurin analyysin perusteella. Tänä vuonna tutkittavien yritysten kulttuuria arvioitiin koronapandemian aikaisen johtamisen osalta. Tutkittavia yrityksiä oli tällä kertaa yhteensä 150 kappaletta, joista 50 pääsivät parhaiden työpaikkojen listalle. Tänä vuonna parhaiden yritysten listalla ei ollut Sadexin lisäksi lainkaan rakennusalan toimijoita.

Näin henkilöstö kuvailee Sadexia työpaikkana (Great Place to Work© -henkilöstötutkimus 2020):

”Kaikki seisoo samalla viivalla ja ilmapiiri on ammattimainen mutta rento.”

”Sadexilla ollaan ihmisiä toiselle ihmiselle. Johtajat ovat inhimillisiä, selkärankaisia ja vastuunkantokykyisiä. Yritykseltä löytyy joustoa työntekijöitä kohtaan. Yritys kehittää itseään aktiivisesti ja ottaa työntekijät mukaan muutokseen.”

”Annetaan vastuuta, luotetaan jokaisen tekemään työhön ja arvostetaan työtekijän tekemää työtä. Sadexin yrityksen johdosta voisi muutkin ottaa mallia. Hymyssä suin saa lähteä aamulla töihin.”

”Tunnen itseni tärkeäksi. Tämä on minulle toinen koti ja perhe!”

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Marko Kukkonen, Sadex Oy

050 551 2920, marko.kukkonen@sadex.fi

myyntijohtaja Ville Kukkonen, Sadex Oy

040 379 4009, ville.kukkonen@sadex.fi

Kuvaliitteet: https://www.sadex.fi/mediapankki