Omakotitalon paloturvallisuus

Huomioi nämä seikat varateissä suunnittelusta saneeraukseen.

Omakotitalon paloturvallisuus

Omakotitalosi paloturvallisuus kannattaa varmistaa viimeisen päälle, asuitpa upouudessa kodissa tai vanhassa rintamamiestalossa.

Tulipalon aikana sinulla ja perheelläsi on vain minuutteja aikaa poistua talostasi. Tämän vuoksi hätäpoistumisteiden suunnittelu ja toteutus ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun haluat luoda turvallisen kodin koko perheellesi.

Palovaroitin ja sammutuspeitteet ovat tärkeitä hankintoja, mutta paloturvallisuus on laajempi kokonaisuus, joka tulee huomioida talon piirustuksista lähtien sekä kaikissa saneeraustöissä.

Poistumisteiden tärkeyttä ei voi liikaa painottaa, sillä turvallinen ulospääsy on paloturvallisuuden kivijalka. Tästä huolimatta monesta suomalaisesta omakotitalosta puuttuu varapoistumistiet kokonaan, tai ne on suunniteltu siten, etteivät ne toimi tosipaikan tullen.

Älä tingi tästä: varmista varateiden toimivuus erityisesti yläkerrassa

Mitä teet, jos palo on alakerrassa, mutta yläkerran huoneiden ainoa uloskäynti on alakerran ovi? Hätäpoistumisteiden tarkoitus on taata nopea ja turvallinen uloskäynti jokaisesta omakotitalon kerroksesta ja huoneesta.

Hätäpoistumisteille on annettu määräyksiä, joiden punaisena lankana on se, että rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalon aikana.

Hätäpoistumisteiden määräykset tulkittuna

 • Talossa kuin talossa täytyy olla riittävästi oikein sijoitettuja ja helppokulkuisia poistumisteitä, joita pitkin pääsee turvallisesti pois palavasta rakennuksesta.
 • Turvallinen poistuminen tulee järjestää hätäpoistumistikkailla tai muilla ratkaisuilla jokaisessa talossa, jos pudottautumiskorkeus maahan tai muuhun paloturvalliselle paikalle on vähintään 3,5 metriä.
 • Varatikkaille täytyy päästä helposti avattavasta ikkunasta.
 • Tiettyjen tuotteiden hankintaan ei velvoiteta, vaan jokaiseen taloon täytyy suunnitella parhaiten sopiva ratkaisu.

Käytännössä poistumistiet toteutetaan usein kaksikerroksisiin pientaloihin sijoittamalla hätäpoistumistikkaat yläkerran huoneiden välittömään läheisyyteen, jotta jokaisesta huoneesta pääsee turvallisesti ulos.

Määräysten tulkinta voi olla maallikolle vaikeaa, ja turvatuotteiden ammattilaisina emme suosittele, että toteutat varateitä ilman ammattilaisen neuvoja. Vaarana on se, että poistumistiet sijoitellaan väärin, asennetaan väärillä tuotteilla tai sellaisiksi, etteivät esimerkiksi lapset ja vanhukset pääse helposti ulos talosta.

Mikäli palotarkastuksessa varatiet huomataan määräysten vastaisiksi, voit joutua asennuttamaan ne uudelleen.

Varateiden toteutus ei ole vain kiinni määräyksistä, sillä niiden lisäksi täytyy huomioida monta käytännön asiaa. Ammattilainen osaa huomioida esimerkiksi oikean asennuskorkeuden; tikkaille täytyy päästä helposti ikkunasta, mutta ne eivät saa olla liian lähellä maata, jotta asiattomat tai lapset pääsevät kiipeämään tikkaille maasta käsin.

Koska määräykset eivät ole yksiselitteisiä, niitä on tärkeää tulkita oikein. Me Sadexilla olemme koostaneet oman tulkintamme hätäpoistumisteistä, jota hyödynnämme varateiden toteutuksissamme.

Hätäpoistumistiet kuuluvat sekä uudisrakennuksiin että vanhoihin omakotitaloihin

Uudisrakennuksissa paloturvallisuuden suunnittelu on osa rakennusprosessia, ja käytännössä 2020-luvulla uutta taloa ei voi rakentaa ilman suunnitelmaa paloturvallisuudesta.

Jo piirustus- ja rakennuslupavaiheessa täytyy suunnitella hätäpoistumisreitit, kuten ne ovet ja ikkunat, jotka toimivat varateinä. Jos esimerkiksi yläkerran ikkuna on varatie, se tulee varustaa avattavilla kahvoilla, jotta ikkunan saa nopeasti auki. Rakennuslupakuvista täytyy tulla ilmi, miten jokaisesta makuuhuoneesta päästään ulos.

Me Sadexilla osallistumme tarvittaessa varateiden toteuttamiseen jo talon suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme neuvoa varateiden oikeassa sijoittelussa piirustusten pohjalta. Näin varmistamme sen, että saat taloosi varatiet, jotka sopivat parhaalla tavalla taloosi seuraavat vuosikymmenet.

Vanhoissa omakotitaloissa hätäpoistumisteiden tilanne on puolestaan kirjavampi, sillä määräykset ja niiden toteutukset ovat vaihdelleet vuosien saatossa. Olemme huomanneet, että hätäpoistumistikkaat puuttuvat monista kaksikerroksisista taloista, tai että pääsy varateihin ei ole esteetön, jos esimeriksi ikkunoiden eteen on kasattu irtaimistoa.

Jos asut vanhassa omakotitalossa, tarkasta hätäpoistumistiet jo tänään. Pääsetkö myös yläkerrasta pois hätätilanteessa?

Paloturvallisuuden kysymyksissä voit aina kääntyä ammattilaisen puoleen. Palotarkastaja on oikea henkilö arvioimaan, tarvitseeko vanha omakotitalosi paloturvallisuuden toimenpiteitä.

Sadexilta ratkaisuja pientalojen paloturvallisuuteen

Me Sadexilla olemme hätäpoistumisteiden asiantuntijoita, joilta saat oikein suunnitellun, asennetun ja määräykset täyttävät hätäpoistumistiet taloon kuin taloon.

Työmme keskiössä on rakennuksen käyttöturvallisuus, jonka perusteella toteutamme varatiet esimerkiksi turvatikkailla.

 • Asentajamme ovat koulutettuja ja tuntevat tuotteiden asennusvaatimukset läpikotaisin. Yksikin virhe asennuksessa voi heikentää hätäpoistumistikkaiden turvallisuutta tositilanteessa.
 • Toteutamme liikkumista helpottavat ratkaisut eri toimintakyvyille. Esimerkiksi sivutangot ja käsikahvat helpottavat tikkaille siirtymistä ja tikkaiden Grip-pohja turvallistaa kulkua.
 • Tikkaat ja askelmat sopivat talosi julkisivuun. Saat meiltä sekä perinteiset palotikkaat että arkkitehtuuritaloihin sopivat design-turvatikkaat.

Muistilista omakotitalon paloturvallisuuteen

 • Huomioi paloturvallisuus kaikissa rakentamis- ja remontointitöissä.
 • Tutustu määräyksiin hätäpoistumisteistä ja pyydä asiantuntijan arvio, täyttääkö kotisi paloturvallisuuden vaatimukset.
 • Hanki palovaroittimet ja alkusammutusvälineet ja huolehdi niiden toimivuudesta.
 • Huolehdi sähkölaitteiden asianmukaisesta käytöstä. Voit lukea lisää kodin paloturvallisuudesta Suomen Pelastusalan keskusjärjestön sivustolta.

Uudisrakentaja, nämä asiat rakennustarkastaja selvittää;

 • Saunan kiuaskaiteen ja kiukaan suojaetäisyys seinistä.
 • Savuhormien paloturvallisuus.
 • Tulisijojen, kuten takkojen, suojaetäisyydet.
 • Palo-ovet, ullakon luukut ja hätäpoistumistiet (kuten hätäpoistumistikkaat).
Lue seuraavaksi: Hätäpoistumistikkaat voivat pelastaa sinut ja perheesi