Toimintavarmat hätäpoistumistiet Sadexilta

Perinteisiä ja moderneja ratkaisuja turvalliseen poistumiseen

Hätäpoistumisteitä koskevat määräykset

Ympäristöministeriön asetukset rakennuksen käyttö- ja paloturvallisuudesta ovat korvanneet Suomen rakentamismääräyskokoelmaa koskevat aikaisemmat säännökset RakMK F2 ja RakMK E1. Ympäristöministeriön asetukset koskevat uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuspaikan välitöntä ympäristöä.

Ympäristöministeriön asetukset eivät ole yhtä yksiselitteisiä kuin aikaisemmat F2 ja E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmat, jonka vuoksi olemme koostaneet tulkintamme kustakin asetuksesta.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

15 § Turvavarusteet

Rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestävillä turvaratkaisuilla ja -varusteilla. Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden sekä muiden rakenneosien on oltava myös hätätilanteessa käyttökelpoisia. Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan vapaan aukon on oltava korkeudeltaan vähintään 600 millimetriä ja leveydeltään 500 millimetriä, kuitenkin näiden summan on oltava vähintään 1 500 millimetriä. Vaakasuuntaisen luukun aukon on oltava vähintään 600 x 600 millimetriä

Väsyttääkö lakiteksti? Tilaa asiantuntijamme kartoitus!

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta

31 § Yleiset vaatimukset

Rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalossa. Rakennuksessa on oltava riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika rakennuksesta ei ole vaaraa aiheuttavan pitkä. Uloskäytävän on johdettava ulos maan pinnalle tai muulle palon sattuessa turvalliselle paikalle. Uloskäytävää tai palosulkua ei saa rakentaa sellaisista tarvikkeista tai rakennusosista eikä niihin saa sijoittaa laitteita tai asennuksia, jotka lisäävät palokuormaa tavalla, jota ei voi pitää hyväksyttävänä tai jotka savunmuodostuksensa takia vaarantavat henkilöturvallisuutta.

Sadexin tulkinta asetuksista

Tulkinta asetuksien täytäntöönpanosta pohjautuu määräyksiin, RT-kortin ohjeistukseen, lakiin, tuotekohtaisiin asennusohjeisiin sekä vuosien käytännön kokemukseen, kokonaisturvallisuus huomioiden.

Palotikkaiden määräykset: ovatko hätäpoistumistikkaat pakolliset?

Mikäli varatien eli hätäpoistumisreitin pudottautumiskorkeus maahan ylittää 3,5 metriä, täytyy poistumisreitti varustaa palotikkailla tai vastaavalla ratkaisulla.

Sadexin asiantuntijat osaavat suositella kustannustehokkaimmat, mutta varmasti turvalliset ratkaisut kaikkiin kohteisiin. Asennuksesta huolehtivat ammattilaiset, jotka varmistavat, että hätäpoistumistie pysyy lujasti paikallaan, jos sen käyttämiseen tulee tarve.

Tilaa ilmainen kartoituskäynti

Hätäpoistumistien (varatien) suunnittelu

Varatienä käytetään yleisesti ikkunaa tai parveketta. Mikäli varatien pudottautumiskorkeus maahan ylittää 3,5 metriä, suunnitellaan varatielle poistumistikkaat ja niihin liittyvät sivutangot sekä käsikahvat niin että rakennuksesta pääsee poistumaan vaarantamatta omaa terveyttään.
Normaalisti pudottautumiskorkeus mitataan ikkuna-aukon alareunaan tai parvekekaiteen päälle. Jos parvekekaide on alareunasta avoin niin, että sen ulkopuolella parvekkeen reunassa pystyy seisomaan ennen pudottautumista, voidaan korkeus mitata parvekkeen lattiapinnasta.
Turvavarusteita varten tulee olla rakenteissa vaadittavat kiinnitystuet, jotta tuotteet saadaan asennettua asennusohjeiden vaatimalla tavalla. Erityishuomio villa- ja uretaanieristetyissä seinärakenteissa.

Hätäpoistumistien (varatien) mitoitus

Kolmikerroksisen tai sitä matalamman rakennuksen varatiet voidaan varustaa turvatikkailla, silloin kun pudottautumiskorkeus ylittää 3,5 metriä. Tätä korkeammissa rakennuksissa poistumiseen käytetään ensisijaisesti palokunnan tikasautoa. Mikäli rakennuksen ympäristö ei mahdollista tikasauton käyttöä, varustetaan kerrostaloissa parvekkeet pelastautumisluukuilla ja parvekkeettomissa rakennuksissa kiinteillä paloportailla.

Hätäpoistumistien (varatien) sijoitus

Turvatikkaat asennetaan aina ensisijaisesti ikkunan alle tai parvekekaiteen sivulle. Mikäli turvatikkaalle siirtymistä halutaan helpottaa, asennetaan tikkaan yläpuolelle käsikahva. Mikäli turvatikasta ei voi asentaa ikkunan alle tai parvekkeen viereen, sivuttainen siirtyminen tikkaalle hoidetaan sivutankojen avulla. Sivutankoja voi käyttää myös askelmina, asentamalla niitä riittävä määrä allekkain.

Parvekkeella käytettävä pelastautumisluukku tulisi sijoittaa parvekkeelle siten, että luukku ei auki ollessaan estä parvekeoven aukaisua. Pelastautumisluukut eivät saa muodostaa auki ollessaan yhtenäistä kuilua ylhäältä alas, vaan ne tulisi sijoittaa aina joka toiselle sivulle.

Lue seuraavaksi: Omakotitalon paloturvallisuus - Huomioi nämä seikat

Lue seuraavaksi: Hätäpoistumistikkaat voivat pelastaa sinut ja perheesi