Pudota lumi ajoissa katolta ja vältät vahingot

Kulunut talvi on tuonut Suomeen runsaita lumisateita, ja lumen aiheuttamat haasteet ovat nyt erityisen ajankohtaisia. Tässä artikkelissa kerromme, miksi lumen pudotus katolta ajoissa on välttämätöntä ja miten se tulisi tehdä turvallisesti.

Paljon lunta katolla

Lumi kertyy katolle eri tavalla kuin maahan

On erittäin tärkeää huomioida, että katoille kertyvä lumimassa eroaa merkittävästi maan pinnalle kertyneestä lumesta. Tuuli kuljettaa lunta epätasaisesti katon eri osiin, joka johtaa lumimäärän vaihteluun katon eri alueilla. Tämä epätasainen jakautuminen lisää kattojen alttiutta lumikuorman aiheuttamille vaurioille. 

Erityisiä ongelmakohtia ovat esimerkiksi alakatot, autokatosten yhtymäkohdat sekä katon jiirikohdat, joissa lumimassat voivat kertyä huomaamatta suuriksi ja raskaiksi. Katon toiselle lappeelle voi tuulen takia kertyä jopa yli puolet enemmän lunta kuin toiselle lappeelle. Muista pitää silmällä katon ongelmakohtia ja pudottaa lumet hyvissä ajoin.

Miksi lumen pudotus on tärkeää?

1. Painavan lumen rasitus

Painava lumi voi aiheuttaa vaurioita kattoon sekä kattoturvatuotteisiin. Lumen sulaminen ja tiivistyminen lisäävät painoa entisestään, mahdollisesti aiheuttaen jopa vesikourujen vaurioitumisen.

2. Turvallisuusriskit

Liian suuri lumimassa katoilla voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita, kun lumi putoaa odottamattomasti. Tämä on erityisen tärkeää ottaa huomioon, sillä vaikka Sadexin lumiesteet mitoitetaan aina kestämään jopa RT-kortin ohjeistuksia painavampia lumikuormia, voivat ne pettää poikkeuksellisen raskaiden lumikuormien alla.

3. Kiinteistön omistajan vastuu

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia, että lumimassa ei pääse aiheuttamaan vahinkoja tai vaaratilanteita.

Kuinka pudotan lumen turvallisesti?

  • Lumen pudotus tulisi tehdä ennen kuin se tiivistyy ja muuttuu raskaammaksi. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kun lumen kilomäärä ylittää 160 kg/m², olisi lumet hyvä pudottaa.

  • Lumen pudotus on vaarallista ja tulisi mieluiten jättää ammattilaisten tehtäväksi. Varmista, että turvallisuus on etusijalla ja että työt suoritetaan asianmukaisesti.

  • Mikäli itse suoritat lumen pudotusta, käytä aina asianmukaisia turvavarusteita, kuten turvavaljaita ja varmista, että ne on kiinnitetty henkilökiinnityspisteeseen.

  • Merkitse ja eristä lumenpudotusalue, ja varoita ihmisiä pysymään poissa lumimassan putoamisalueelta. 

  • Mikäli lumiesteet vaurioituvat tai irtoavat, ota välittömästi yhteys kattoalan ammattilaiseen.

RT-Kortin lumikuormataulukko

Mitä seuraavaksi?

  1. Varmista, ettei lappeiden välittömässä läheisyydessä oleilla turhaan.
  2. Poista lappeiden alta kaikki mahdollinen kiinteä omaisuus.
  3. Huolehdi, että kaikki kiinteistön asukkaat ja käyttäjät ymmärtävät katolla vaanivan riskin.
  4. Tarkkaile katon ongelmakohtia (esim. kattojen tasoerot, jiirit ja autotallit)

Lumen ajoissa tapahtuva pudotus on välttämätöntä sekä rakennuksen että sen ympäristön turvallisuuden kannalta. Toimimalla vastuullisesti ja turvallisuutta painottaen voimme välttää monet potentiaaliset vahingot ja vaaratilanteet.

Lisätietoja ja ohjeita lumen pudotukseen liittyen saat ottamalla yhteyttä meihin tai kattoalan asiantuntijoihin.

Pidetään yhdessä huolta turvallisuudesta!

Lue seuraavaksi: Varmista lumiesteiden kestävyys näin

Lue seuraavaksi: Varmista pihasi turvallisuus lumiesteillä