Harkinnassa aurinkopaneelit? Lumiesteet tulee muistaa huomioida sijoittelussa

Onko hankinnassa aurinkopaneelit? Samalla on hyvä tarkastella niiden vaikutuksia lumiesteisiin ja kattoturvaan. Paneelien huolimaton asennus voi heikentää kattoturvaa.

Mielellään jo ennen asennustöitä on hyvä tietää, mitä aurinkopaneelien sijoittelussa tulee ottaa huomioon kattoturvaan ja lumiesteisiin liittyen.

Katolta hallitsemattomasti tai yllättäen putoava lumi voi yllättää myös aurinkopaneelien omistajan, eikä myöskään katon kulkuteiden suunnittelussa saa oikaista paneelien vuoksi.

Lue eteenpäin ja opi, kuinka voit minimoida kattoturvariskit aurinkopaneelien sijoittelussa.

Liukkaat aurinkopaneelit voivat saada lumen putoamaan arvaamattomasti, jos lumiesteet eivät ole oikeanlaiset.

Aurinkopaneeleita ja lumiesteitä ei kannata sijoitella liian lähekkäin

Usein aurinkopaneelit asennetaan katolle, jossa on jo lumiesteitä, läpivientejä tai muita rakenteita. Monesti paneelien pinta-ala halutaan maksimoida, mutta samaan aikaan on muistettava jättää tarpeeksi tilaa katon turvaratkaisuille ja huoltoreitille. Lain mukaan katon huoltokohteille vaaditaan turvallinen pääsy, mikä tulee huomioida myös paneelien asennuksessa.

Jos lumiesteet ja aurinkopaneelit on asennettu liian lähekkäin, on riski lumien äkillisestä putoamisesta todellinen. Toisaalta lumet voivat myös kerääntyä hiljalleen lumiesteelle, ja tulla alas suurempana massana kuin normaalisti.

Paneelien asentaminen ei saa heikentää kattoturvaa tai aiheuttaa lumen putoamisvaaraa.
Aurinkopaneelien ja lumiesteiden suositeltu minimietäisyys riippuu katon kaltevuudesta

Jos aurinkopaneelin ja lumiesteen väli on liian kapea, on vaara, että lumi voi joissain tilanteissa vyöryä lumiesteen ylitse. Tällöin katolla oleva lumi liukuu helpommin räystäälle ja voi aiheuttaa vaaratilanteita pudotessaan alas.

Mitä kaltevampi ja jyrkempi katto on, sitä suurempi etäisyys asennusten välille tarvitaan. Jyrkempi katto vaatii myös korkeammat lumiesteet. On hyvä muistaa, että lumiesteet tulee aina asentaa ja mitoittaa RT-lumikuormataulukon mukaisesti.

Nyrkkisääntönä alle 15 astetta jyrkällä katteella lumiesteen ja aurinkopaneelin välissä tulee olla 80 senttimetriä tilaa, ja tätä jyrkemmillä noin metri. Todella loivilla alle 6°:n katoilla esteen ja paneelin väli voi olla 50 senttimetriä. Jos aurinkopaneeli asennetaan liian lähelle lumiestettä, suositellaan tilanteessa käytettävän perinteisen lumiesteen sijaan korkeampaa lumiestettä, kuten lumiaitaa. Ruotsissa esimerkiksi Taksäkerhetskommitten on antanut ohjeistuksen asennukselle.

Liukaspintaiset aurinkopaneelit voivat vaatia lumiesteitä myös kattomateriaaleille, joissa niitä ei ole ennen tarvittu. Normaalisti huopakatolla ei tarvitse lumiesteitä, mutta aurinkopaneeleita pitkin lumi liukuu helpommin räystäälle, jolloin huopakatollekin voi olla järkevää asentaa lumiesteet.

Lue myös: Lumiesteet irtosivat?

Aurinkopaneelien asennuksessa on muistettava koko kattoturva

Aurinkopaneelit ovat yhä tutumpi näky suomalaisten katoilla, mikä vaatii myös kattoturvan osalta uudenlaista tarkkuutta. Monesti tilanteeseen havahdutaan jälkijunassa silloin, kun lumen putoamisessa on ongelmia, tai huoltokohteille pääsy vaikeutuu.

Aurinkopaneelit eivät ole erillinen lisäosa, vaan kattoturvan kanssa yhteensovitettava rakenne.

Hyvä suunnittelutyö varmistaa turvallisen katon, jossa aurinkopaneelit toimivat yksiin muiden kattoratkaisujen kanssa.

Ennen aurinkopaneelien asennusta on huomioitava muun muassa katon kaltevuus, materiaali, sekä lumiesteiden kokonaistarve. Paneelien sijoitteluun vaikuttavat myös katon rakenteet ja läpiviennit, kuten piiput ja hormit, ilmanvaihtojärjestelmät ja kulkusillat.

Aurinkopaneelit vaikuttavat myös kulkuteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikille katon huoltokohteille tulee olla turvallinen ja määräysten mukainen kulkutie. Laki edellyttää sallimaan pääsyn ja turvaamaan työskentelymahdollisuuden katolla sijaitseville säännöllistä käyntiä edellyttäville laitteille ja rakennusosille. Tällaisia ovat esimerkiksi savupiiput ja ilmanvaihtolaitteet.

Aurinkopaneelien päällä oleva lumi ei tarvitse pudottamista, mutta paneelien kiinnikkeet on hyvä tarkastaa osana huoltotöitä.

Lue myös: Onko kattosi turvallinen huoltotöille?

Yhteenveto: Aurinkopaneelit ja lumiesteet samalla katolla

  • Katolta putoava lumi voi aiheuttaa riskejä, jos lumiesteet ja aurinkopaneelit eivät ole turvaetäisyyden mukaan asennetut.
  • Aurinkopaneelit vaikuttavat lumiesteiden sijoitteluun, määrään ja mitoitukseen.
  • Aurinkopaneelien sijoittelussa tulee varmistaa kulkutie katon huollettaville kohteille, eli kattoa ei kannata “täyttää” paneeleilla. Paneelien päällä ei myöskään saa missään nimessä kävellä!
  • Suunnittelutyöhön kannattaa pyytää apua kattoturvan ammattilaiselta.
  • Aihepiiri on vielä melko uusi, ja suomalaista ohjeistusta aiheeseen odotetaan.

Haluatko lumiesteet toimimaan saumattomasti aurinkopaneelien kanssa?

Toteutamme kaikille kattotyypeille turvallisia, määräysten mukaisia ja kestäviä kattoturvaratkaisuja. Teemme yhteistyötä aurinkopaneeleita asentavien yritysten kanssa.

Meiltä saat lumiesteiden ohella muun muassa lapetikkaat, kattosillat ja turvakaiteet turvalliseen katolla työskentelyyn.

  1. Jos olet rakentamassa uudiskohdetta, ota hyvissä ajoin yhteyttä Sadexin kattoturvan asiantuntijaan. Näin varmistat, että kattoturvatuotteiden sijoittelu on optimaalinen ja turvallinen.
  2. Jos olet asennuttamassa aurinkopaneeleita nykyiseen taloosi, pyydä asiantuntijamme arvio, kuinka paneelit ja kattoturva pelaavat parhaalla tavalla yhteen.
  3. Jos epäilet että katollesi jo asennetut aurinkopaneelit ja lumiesteet eivät toimi turvallisesti, kysy asiantuntijamme paikalle tarkastamaan tilanne. Saat arvion, miten tilannetta voi parantaa kattoturvan osalta. Esimerkiksi lumiesteiden uudelleen mitoitus ja asennus voivat olla ratkaisu.

Ota yhteyttä ja kysy lisää kattoturvasta! 

Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.