Onko kattosi varmasti turvallinen huoltotöille? Varmista kattoturvasi näillä vinkeillä

Kattosilta

Kieltäytyikö nuohooja kiipeämästä katollesi vedoten puutteellisiin tai vaarallisiin kattotikkaisiin? Kiinteistön omistajana vastuullasi on varmistaa, että katollesi nousu ja siellä kulkeminen on turvallista.

Esimerkiksi nuohous, vesikaton huoltotyöt, lumen pudotus ja rännien puhdistaminen ovat toimenpiteitä, joita tehdessä kattosi tikkaiden ja kulkuteiden tulee olla varmasti turvallisia. Mikäli huoltohenkilö kokee, että kattoturvasi ei ole kunnossa, hänellä on oikeus kieltäytyä katolle noususta.

Kiinteistön omistajana sinun on siis korkea aika tarkistaa, ovatko kattosi tikkaat ja muut kattoturvatuotteet sekä turvallisuusmääräysten mukaisia että oikein asennettuja. Seuraavaksi kerromme tärkeimmät ohjeet kattosi kulkuteiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Laki ja määräykset asettavat puitteet kattoturvallesi

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta ohjaa kaikkea rakentamista Suomessa. Ympäristöministeriö asettaa rakennusmääräyksiä, jotta esimerkiksi rakennusten, tonttien ja katon kulkuteiden turvallisuutta voidaan taata yhteisillä rakentamisen kriteereillä.

Ympäristöministeriön määräysten mukaan katolla sijaitseville rakennusosille ja laitteille, kuten savupiipuille ja ilmanvaihtojärjestelmille, on asennettava turvallinen ja tarkoituksenmukainen kulkutie.

Kattosi turvavarusteiden tulee myös olla kunnossa: niiden täytyy kestää niille tarkoitettu kuorma ja sään rasitukset. Lisäksi turvavarusteet tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti.

Mikäli asut yli kaksikerroksisessa rakennuksessa, jonka katon kaltevuus on enemmän kuin 1:8, katon kulkutien rakentamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kulkutie tulee tällöin muodostaa kattosiltaa ja -porrasta, lapetikasta sekä askeltasoja ja jalkatukia käyttämällä siten, että turvaköyden voi kiinnittää kattoturvatuotteisiin.

Lue lisää kattoturvan määräyksistä.

Nämä tuotteet laki vaatii katolle nousemiseen ja siellä kulkemiseen

Seinätikkaat
Ilman seinätikkaita katollesi ei ole turvallista pääsyä! Määräysten - ja maalaisjärjenkin - mukaan rakennuksessasi tulee olla kiinteät seinätikkaat. Lisäksi sinun tulee varmistaa kiinteät kulkutiet katon huollettaville kohteille, kuten savupiipulle.

Seinä- eli talotikkaiden tulee olla sekä kiinteästi että turvallisesti asennetut, kestävät sekä tarkoituksenmukaiseen paikkaan sijoitetut.

Talotikkaat tulee olla asennettuna viimeistään muuttotarkastukseen mennessä. Lisäksi talon ja sen hätäpoistumisteiden rakennusvaiheessa tikkaiden tulee olla asennettuina, jotta kattosillat ja lapetikkaat on mahdollista asentaa.

Lapetikkaat ja askelmatikkaat
Kun on aika kulkea seinätikkailta pitkin katon harjalle tai huollettavalle kohteelle, lapetikkaat turvaavat ja helpottavat kulkua. Lapetikkaat ovat joko loivalle katolle sopivat porrastyyppiset lapetikkaat tai jyrkälle katolle suunnitellut puolalla varustetut lapetikkaat.

Kattosillat
Kattosillat helpottavat katon huoltoa ja katolla liikkumista, sillä ne varmistavat, että katon huollettavalle kohteelle liikkuminen on turvallista. Kattosiltojen paikka on joko lapetikkaiden tai seinätikkaiden jatkona rakennuksen päädyssä.

Suositusten mukaan kattosillat kannattaa asentaa selkeästi yhteen linjaan.

Kun kattosillat asennetaan piipun ala- tai yläpuolelle, niiden etäisyyden tulee olla piipusta noin 20 - 30 cm turvallisuuden vuoksi. Mikäli talosi on yli kaksikerroksinen, ja kattosi jyrkkyys on vähintään 1:5, tällöin kattosiltojen turvallisuutta tulee varmistaa turvakiskoilla tai avokaiteella, joka on vähintään 110 cm korkea. Kun taas asennat henkilökohtaisia turvavarusteita kattosiltoihin, sinun tulee varmistaa apupuun kiinnityksen kestävyys.

Kattotikkaiden liukkaus on todellinen riski - karhennetut tikkaat maksimoivat turvallisuuden

Suomen sää ei päästä kattoturvatuotteistasi helpolla, mikä aiheuttaa vaaratilanteita ennen kaikkea silloin, kun seinätikkaasi saavat liukkautta pintaan. Vesisade, kaste, huurre ja jää tekevät parhaistakin sileäpuolaisista seinätikkaista liukaspintaiset, jolloin putoamisriski tikkailta on korkeimmillaan.

SafeGrip-kattotikkaat

- Mekaaninen SafeGrip-karhennus lisää askelluksen kitkaa ja vähentää liukastumisriskiä katolle kulkiessa.

- Tutkittu tehokkuus!* Tarjoaa märissä olosuhteissa 100% varmemman pidon kuin tavanomaiset sileäpuolaiset tikkaat (*VTT-S-02719-18). Karhennetun tikkaan pito on siis märällä pinnalla parempi kuin tavallisen sileän kattotikkaan pito kuivissa olosuhteissa.

- Parantaa katolle kiipeävien nuohoojien, huoltohenkilöiden ja asukkaiden turvallisuutta merkittävästi!

Me Sadexilla haluamme varmistaa turvallisen katolle kulun jokaisena vuodenaikana. Saat meiltä seinä- ja lapetikkaat aina SafeGrip-karhennuksella, jonka tuoma kitka parantaa tikkailla kulkijan otetta tikkaista.

Tuotteiden oikea kiinnitys on viimeinen varmistus kattoturvallesi

Parhaatkaan kattoturvatuotteet eivät pääse oikeuksiinsa, mikäli niitä ei kiinnitetä määräysten mukaisesti. Suomessa seinätikkaat ja katon kulkutiet tulee asentaa joko luokan 1 tai 2 mukaisesti, mitä ohjaa standardi SFS-EN 516.

 • Luokan 1 kattoturvatuotteet täyttävät kriteerit toimia kiinteänä kulkutienä esimerkiksi savupiipulle ja muille katon huoltokohteille. Tuotteet asennetaan valmistajan asennusohjeen mukaisesti.
Paras tapa varmistua kattoturvatuotteiden turvallisuusmääräykset täyttävästä asennuksesta on pyytää ammattilainen apuun. Me Sadexilla tunnemme kattoturvamääräykset kuin omat taskumme.
 • Luokka 2 tulee kyseeseen silloin, kun tuotteiden tulee toimia myös kiinnityskohtana turvaköydelle. Luokan 2 asennus vaaditaan yli kaksikerroksisissa tai yli 9-metriä korkeissa rakennuksissa. Mikäli asennusta ei ole tehty tämän luokan mukaan, et voi kiinnittää katon kulkuteihin henkilökohtaisia turvavarusteita, kuten turvaköysiä! Luokan 2 asennus on vaativampi myös siksi, että sen tekijällä tulee olla tehtaan myöntämä asentajapätevyys. Lisäksi kattoturvatuotteet tulee käyttöönottotarkastuksen lisäksi tarkastaa vuosittain.
kattosillan asennus

Mitä tulee tietää seinätikkaiden asennuksesta?

Me kattoturvan asiantuntijoina suosittelemme, että asennat seinätikkaat aina talosi päätyyn, sillä tällöin tikkaat eivät saa turhaa rasitetta katolta tippuvasta lumesta. Mikäli kuitenkin seinätikkaat asennetaan lappeen puolelle, niiden ylle kannattaa laittaa lumieste, joka estää katolta putoavasta lumesta aiheutuvat tikkaiden vääntymiset.

Tikkaiden yläkaarten turvallisuus kannattaa tuplatarkastaa. Yleensä lapetikkaat tai kattosillat ovat kiinnityspaikka yläkaarille. Mikäli talossasi ei ole lapetikkaita tai kattosiltoja, sinun kannattaa varmistaa yläkaarten tukevuus asentamalla erilliset tukikaaret.

Kiipeilyesteet ovat seinätikkaiden tärkeimpiä perusvarusteita, sillä ne estävät lasten kiipeämisen tikkaille ja tästä aiheutuvat vaaratilanteet. Lasten pääsyn seinätikkaille voi estää myös kääntyvällä alaosalla tai liukutikkaalla, jonka alin puola on noin 2 metrin päässä maasta. Seinätikkaidesi alimman puolan suositeltava korkeus lähtötasolta on normaalisti 1 - 1,2 metriä.

seinätikkaat kiipeilyeste

Kiipeilyeste on kätevin keino estää lasten pääsy seinätikkaille.

Korkea rakennus tarvitsee turvaköyden kiinnityspisteet varmistamaan katolla kulkua

Mikäli kiinteistösi on vähintään 9 metrin korkuinen, se tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakenteilla määräysten mukaisesti. Tällöin kattokulkuteihin tulee ottaa kantaa jo suunnitteluvaiheessa, sillä kulkutien kaikki osat tulee mitoittaa ja kiinnittää siten, että ne sopivat henkilösuojainten kiinnitykseen.

Jokaisen henkilösuojaimen osan täytyy kestää turvaköyden varaan joutuvan henkilön paino.

Nousukiskot tai selkäsuojukset asennetaan usein seinätikkaisiin, ja puolestaan kattosiltoihin kiinnitetään vaakakisko tai oma kiinnityspiste turvaköydelle. Mikäli lapetikkaat tai kattoportaat on asennettu edellä mainitun luokan 2 mukaan, niihin voidaan kiinnittyä henkilökiinnittimellä.

Me kattoturvan ammattilaisina suosittelemme, että sinun kannattaa varustaa vähintään kahdeksan metrin nousukorkeudella olevat seinätikkaat nousukiskolla tai selkäsuojuksella.

Turvakiskoista nousukisko turvaa katolle kiipeämistä, ja vaakakisko puolestaan katolla kulkemista.

Nousukisko

- Pystysuoriin seinätikkaisiin asennettava turvalaite, joka pysäyttää putoamisen.

- Käyttöönottotarkistus asentajan täyttämällä tarkastuspöytäkirjalla on pakollinen.

- Tarkastettava 12 kk välein asentajalla, jolla on valmistajan antama valtuutus.

Vaakakisko

-Turvakisko, joka estää katolla kulkijan putoamista ja tukee kulkua katolle.

  - Asennetaan kattosiltaan.

  - Määräysten suosittelema, sillä vaakakisko vähentää turvaköyden irrotuskertoja katolla kulkiessa.

  Kaikki Sadexin asentamat turvakiskot ovat viimeisimpien määräysten mukaisia. Nousukiskomme täyttävät standardin EN 353-1:2014 vaatimukset. VTT on myöntänyt Sadexin asentamalle vaakakiskojärjestelmälle varmennustodistuksen VTT-VA-00003-15.

  Köysikiinnike on vaihtoehto turvakiskoille, mikäli turvakiskon asennus ei ole paras tai tarkoituksenmukainen ratkaisu. Joustovaimennettu köysikiinnike asennetaan kattosillan kiinnikkeiden väliin, ei koskaan kattosillan reunimmaisten kiinnikkeiden kohdalle! Kun köysikiinnike on asennettu oikein, se tarjoaa parhaan mahdollisen vaimennuksen, mikäli katolta sattuu putoamaan.

  nousukisko seinätikkaisiin
  Lataa Turvallinen kulku katolla -opas täältä!

  Hoida kattoturvasi kerralla kuntoon Sadexin kautta

  Haluatko varmistaa turvallisen kulun katollesi ja sieltä alas jokaisena vuodenaikana? Me Sadexilla tarjoamme sinulle markkinoiden parhaat tuotteet sekä kokeneiden asentajien asennuspalvelun. Tuotteemme ja asennuspalvelumme noudattavat viimeisimpiä määräyksiä, mikä varmistaa kattoturvasi kerralla kuntoon. Kartoitamme kohteesi ilmaiseksi ja teemme tarjouksen parhaista ratkaisuista juuri sinun kiinteistöllesi.

  Älä jää empimään kattoturvan kanssa - ota yhteyttä jo tänään ja pyydä asennustarjous!

  Lue seuraavaksi: Puiset kattotikkaat ovat turvallisuusriski
  Lue asiakastarina: Joustava ränni- ja kattoturvatoimitus toi helpotusta rakentamiseen