Siirrettävät lapetikkaat, puiset kattosillat ja muut huonot ideat kattoturvallisuudessa

Nousetko katolle siirrettäviä tikkaita pitkin? Onko lapetikkaat asennettu harjan yli tai löytyykö katolta puiset kattosillat? Nämä ovat merkkejä siitä, että kattoturvassa on parannettavaa.

Etenkin vanhoissa, ennen 1990-lukua rakennetuissa omakotitaloissa on monia kattoturvan riskejä. Nykyään kattoturvan määräykset ovat tiukentuneet, ja piileviä vaaranpaikkoja kannattaa remontoida kuntoon.

Kattoturvaa parannetaan aina henkilöturvallisuuden vuoksi, sillä näin voi ehkäistä putoamisia ja muita onnettomuuksia. Lue, mitkä asiat kattoturvasta kannattaa korjauttaa pikimmiten.

Siirrettävät lapetikkaat tai kattotikkaat ovat aina riski

Turvalliset katto- ja seinätikkaat on asennettu pulteilla kiinni, eikä katolle tulisi koskaan nousta irtotikkaita pitkin. Siirrettävissä tikkaissa on aina nimensä mukainen riski. Mikään ei varmista sitä, että tikkaat kestävät horjahdukset, heilahdukset tai epätasaisen maan niiden alla.

Siirrettävät kattotikkaat ovat myös nykymääräysten vastaiset. Katon huoltokohteille tulee järjestää asianmukainen kiinteä kulkutie, joka onnistuu helpoiten seinä- ja kattotikkailla. Muuttotarkastuksessa rakennusvalvonta ei hyväksy uudiskohdetta, josta puuttuu asianmukainen kiinteä kulkutie katolle.

Siirrettävät tikkaat ovat riski myös nuohoojille ja muille ammattilaisille, jotka tekevät katon huoltotöitä.

Entä jos haluat vain nopeasti puhdistaa kourut roskista ja nostat tikkaat seinää vasten? Rännit kannattaa ensisijaisesti puhdistaa maasta käsin pitkävartisella harjalla. Jos kuitenkin katon reunalle on noustava, käytä sopivia turvavaljaita ja putoamissuojia ennen kuin nouset tikkaille.

Lapetikkaat harjan yli? Ei kannata!

Lapetikkaita eli kattotikkaita tarvitaan, jotta seinätikkailta pääsee katon harjalle ja tarvittaessa huoltokohteille. Lapetikkaat tulee asentaa kiinteästi ja siten, että niitä voi pitää tarvittaessa myös turvaköyden kiinnityspisteinä.

Jos lapetikkaat on asennettu harjan yli, se tarkoittaa, että ne eivät ole kiinnitetty ruuveilla katolle. Tällöin niillä ei ole turvallista liikkua, eikä niihin kannata kiinnittää turvaköysiä.

Ongelmaksi lapetikkaiden huono kiinnitys muodostuu etenkin silloin, kun huoltomies olettaa, että lapetikkaat on asennettu turvallisesti nykymääräysten mukaisesti ja kiinnittää niihin turvaköyden. Tämä voi aiheuttaa suoran putoamisvaaran.

Lue lisää turvallisista kattotikkaista

Puiset lapetikkaat tai kattosillat on syytä laittaa vaihtoon

Puiset katto- tai seinätikkaat voivat näyttää ulkoisesti hyvältä, mutta niille ei kannata kiivetä missään tilanteessa. Käytännössä puu ei kestä kosteutta, kovaa kulutusta tai Suomen säänvaihteluita kovasta pakkasesta kesän helteisiin. Toisin sanoen puutikkaista puuttuvat kaikki ne ominaisuudet, joita hyvältä tikasmateriaalialta vaaditaan.

Puisten tikkaiden kosteusvauriot aiheuttavat paljon riskitilanteita. Lahoamista ei huomaa aina paljaalla silmällä, vaan vasta silloin, kun askelma pettää jalan alta.

Puiset tikkaat ovat aina myös nykymääräysten vastaiset. Jos talosi tai kesämökkisi katolta löytyy puusta tehdyt lapetikkaat, palotikkaat tai seinätikkaat, on aika uusia ne ensi tilassa!

Lue myös: Puiset kattotikkaat ovat turvallisuusriski
Puiset kattotikkaat eivät täytä nykypäivän turvallisuusvaatimuksia.

Köysi piipun ympärille ja muut omatekoiset kiinnityspisteet – älä edes kuvittele!

Katolle noustessa ennakointi on turvallisuutta, joten on tärkeää miettiä, miten putoamista voi ehkäistä. Moni käyttää henkilökohtaisia putoamissuojia, mutta yhtä tärkeää on varmistaa, että turvaköyden kiinnityspiste on varmasti turvallinen.

Turvaköyden kiinnityspisteeksi sopii vain sille suunniteltu paikka, jotka on testattu ja hyväksytty. Esimerkiksi luokan 2 mukaisesti asennetut lapetikkaat ovat turvallinen paikka kiinnityspisteenä. Jos olet epävarma siitä, sopiiko jokin paikka turvaköydelle, kysy asiaa kattoturvan asiantuntijalta.


Seuraavat paikat eivät koskaan sovellu turvaköyden kiinnityspisteiksi:

  • Köysi savupiipun ympärille on ehdoton ei, koska savupiippua ei ole rakennettu kestämään ihmisen painoa tai nykäyksiä.
  • Lumiesteisiin ei saa kiinnittää turvaköysiä.
  • Rännit, kattoluukut ja muut katon rakenteet ja kohteet eivät myöskään tarjoa tukevaa alustaa turvaköydelle.
  • Mikä vain omatekoinen kiinnityspiste katolla tai maassa.

 

Lue myös: Putoamissuojaus katolla kuntoon - vinkit taloyhtiölle

Mietityttääkö kattoturvan tilanne?

Jos katoltasi löytyy puiset tai vanhat tikkaat tai muut edellä mainitut asiat herättivät huolta, suosittelemme tarkastuttamaan kattoturvasi. Vanhentuneista käytännöistä ei rangaista, mutta vaaranpaikat on syytä laittaa kuntoon henkilöturvallisuuden vuoksi.

Saat selvän arvion kattoturvasi tilanteesta maksuttoman kartoituskäyntimme aikana. Selvitämme, tarvitseeko kattoturvasi korjaavia toimenpiteitä. Ehdotamme vain ratkaisuja, jotka ovat aidosti tarpeellisia kiinteistöösi.

Ota yhteyttä
Lue lisää: Onko kattosi varmasti turvallinen huoltotöille? Varmista kattoturvasi näillä vinkeillä